Fritidsteatern

Teaterfikets fasta ensemble

Fritidsteatern är Föreningen Teaterfiket egen fasta teaterensemble som startade upp den 1 september 2023.


Vi är en grupp på 15 artister som ska träffas på fritiden varje fredag eftermiddag kl 13-16.


Fritidsteatern leds av Helen Winberg. Till sin hjälp har Helen en volontär från styrelsen eller någon annan som vill vara med och hjälpa till.


Fredagsträffarna börjar med uppvärmning och dramaövningar. Efter en kort fikapaus är det dags att jobba fram och repetera teaterscener med dans och rörelse kring teman utifrån artisternas egna förslag och idéer.


Fredagen den 15 december kl 15 visar Fritidsteatern sin första föreställning för publik!


Det är tack vare ekonomiskt bidrag från Fritids- och föreningsnämnden i Lidköpings kommun som Föreningen Teaterfiket kan driva Fritidsteatern 3 timmar per vecka med professionell teaterledning under hösten 2023.

Fritidsteatern är öppen för alla medlemmar i Föreningen Teaterfiket!


Personliga assistenter och ledsagare är naturligtvis också mycket viktiga och välkomna att vara med!

Är du intresserad?

Anmäl dig till Helen Winberg:
• Ring eller skicka sms till 070-5386122
• Eller skicka ett mail: helen.teaterfiket@gmail.com
• Eller skriv på Facebook, i gruppen Vi på Teaterfiket


Är du inte redan medlem? KLicka och läs här hur det går till: LÄNK.

Medlemsavgift: 50 kr (för er som deltar i Teaterfikets aktiviteter).


Senaste uppdatering: 1 oktober  2023.

Följ Fritidsteatern på Facebook:


Teaterfiket. LÄNK.


SCENRUM, DEVISING & INKLUDERING - TEATERFIKET

i Lidköping. LÄNK.

Teaterfikets ljud- och ljusanläggning har deponerats av

Nycas musikproduktion

& Nycas musikteknik


Musikinstrument har donerats av

Musikproffset i Lidköping


Varmt tack!

Tack för sponsring av förbrukningsartiklar, augusti 2023!

Teaterfiket (ideell förening)

Org nr: 802536-2743

Bankgiro: 5724-7033