Bli medlem i Föreningen Teaterfiket!

Medlemskapet i föreningen är öppet för alla som vill stödja Teaterfikets ändamål. Se § 2 i stadgarna!


STADGAR. Ordinarie årsmötet den 19 mars och extra årsmöte den 11 juni 2023 beslutade att godkänna ändringar i stadgarna. Se Teaterfikets reviderade stadgar: LÄNK.


Medlemsavgiften för 2023 beslutades av ordinarie årsmöte den 19 mars, och gäller fram till nästa årsmöte (2024):


- 50 kr för Teaterfikets deltagare

- 200 kr för övriga medlemmar


Medemsavgiften betalas in på

Föreningens bankgiro: 5724-7033

Swish: 1234378170.


Kom ihåg att skriva ditt namn!


För med information om medlemskapet, kontakta oss:

info@teaterfiket.se

 • Som medlem kallas du till årsmötet (på våren, senast i maj månad) och är med och fattar beslut i övergripande frågor om hur verksamheten på Teaterfiket ska drivas.


 • Du har möjlighet att engagera dig i arbetgrupper.


 • Du kan föreslå medlems- och fritidsaktiviteter som du tycker passar på Teaterfiket.


 • Och du kan själv vara med i medlems- och fritidsaktiviteter som anordnas på Teaterfiket.


  Teaterfikets styrelse

  Efter val vid Teaterfikets ordinarie årsmöte den 19 mars 2023 består styrelse av:


  Ordförande: Helen Winberg

  Vice ordförande: Gun-Britt Engblom

  Kassör: Mikael Johansson

  Sekreterare: Rose-Marie Andersson

  Övriga ledamöteramöter: Mikael Jansson, Maria Mörner Stenberg och Monika Karlsson (utsedd av styrelsen med årsmötets mandat)


  Verksamhetsberättelse 2022. Klicka här: LÄNK.

  Verksamhetsplan 2023. Klicka här: LÄNK.


  Senaste uppdatering: 2 oktober 2023.  Tack för sponsring av förbrukningsartiklar, augusti 2023!

  Teaterfiket (ideell förening)

  Org nr: 802536-2743

  Bankgiro: 5724-7033