Bli medlem i Föreningen Teaterfiket!

Medlemskapet i föreningen är öppet för alla som vill stödja Teaterfikets ändamål. Se § 2 i stadgarna!


STADGAR. Se Teaterfikets stadgar: LÄNK.


Medlemsavgiften för 2024 beslutades av ordinarie årsmöte den 17 mars, och gäller fram till nästa årsmöte (2025):


- 50 kr för Teaterfikets deltagare

- 200 kr för övriga medlemmar


Medemsavgiften betalas in på

Föreningens bankgiro: 5724-7033

Swish: 1234378170.


Kom ihåg att skriva ditt namn!


För med information om medlemskapet, kontakta oss:

info@teaterfiket.se

 • Som medlem kallas du till årsmötet (på våren, senast i maj månad) och är med och fattar beslut i frågor om hur verksamheten på Teaterfiket ska drivas.


 • Du har möjlighet att engagera dig i arbetgrupper, och som volontär.


 • Du kan föreslå medlems- och fritidsaktiviteter som du tycker passar på Teaterfiket.


 • Och du kan själv vara med i medlems- och fritidsaktiviteter som anordnas på Teaterfiket!


Välkommen!

  Teaterfikets styrelse


  Efter val vid Teaterfikets ordinarie årsmöte samt konstiutering den 17 mars 2024 består styrelse av:


  Ordförande: Helen Winberg (kvarstår 1 år)

  Vice ordförande: Gun-Britt Engblom (kvarstår 1 år)

  Kassör: Oskar Andrén (nyval, 2 år)

  Sekreterare: Rose-Marie Andersson (omval, 1 år)

  Övriga ledamöter: Mikael Jansson (kvarstår, 1 år), Monika Karlsson (omval, 2 år) och Nicklas Larsson (nyval, 2 år)

  Supleanter: Martin Stenberg (nyval, 1 år). Ytterligare suppleant utses senare under året.


  Föreningens revisor: Gunnar Snögren.


  Verksamhetsberättelse 2023. Klicka här: LÄNK.

  Verksamhetsplan 2024. Klicka här: LÄNK.


  Senaste uppdatering: 18 mars 2024.  Tack för sponsring av förbrukningsartiklar!

  Teaterfiket (ideell förening)

  Org nr: 802536-2743

  Bankgiro: 5724-7033

  Copyright © Alla rättigheter förbehållna Föreningen TEATERFIKET