Sponsring

- ekonomiskt bidrag, utrustning, projektutveckling och reklamplats

BIDRAG: Som sponsor kan Du ge ett ekonomiskt bidrag, stort eller litet. Allt är lika välkommet.


UTRUSTNING: Du kan också skänka utrustning och material. Hör av dig och berätta vad du vill dela med dig av!


REKLAMPLATS: Sponsring med större belopp och värden (från 5000 kr, under ett år) ger möjlighet att få namn och logotype publicerat här på Teaterfikets hemsida och i Teaterfikets lokal.


PROJEKTUTVECKLING: För att Teaterfiket ska klara att genomföra vissa utvecklingsprojekt är sponsring en viktig del i finansieringen, exempelvis genom reklamplats som kan exponeras i projektets olika verksamheter.


Under 2023 planeras för ett videoprojekt med deltagare från LSS. Flera former för sponsring är aktuella, alltså ekonomiska bidrag men också utrustning och reklamplats. Projektets videoproduktioner ska enligt planerna utgå från Teaterfikets egen Greenscreen. Löpande information om detta projekt läggs ut på hemsidan.


Kontakta: info@teaterfiket.se


Teaterfiket (ideell förening)

Org nr: 802536-2743

Bankgiro: 5724-7033


Senast uppdaterat: 27 augusti 2023.


Teaterfiket (ideell förening)

Org nr: 802536-2743

Bankgiro: 5724-7033

Copyright © Alla rättigheter förbehållna Föreningen TEATERFIKET