Fredag den 14 juni

kl 15-15.30:

Drömmarnas Galleri med teater, musik och dans.


Lördag den 15 juni

kl 11-12:

Rytmik med rörelser till Vivaldis musik "De fyra årstiderna!.


Fritidsteatern spelar upp:

DRÖMMARNAS GALLERI

Fredag, 14 juni, kl 15


Plats:

Teaterfiket, Östergatan 2 i Lidköping

Fritt inträde.

Fika: 20 kr/person.

Max platser: 50 personer.

Bokning: info@teaterfiket.se


Som alltid ser vi fram emot att möta vår fina publik i Lidköping. 

Välkomna!

Läs mer om föreställningen här: LÄNK.


Uppdaterat: 9 juni 2024.


Teaterfikets Rytmikgrupp presenterar sin första föreställning:

De Fyra Årstiderna

Teaterfiket, lördag 15 juni kl 11-12

Läs mer om Vivaldiprojektet: LÄNK.

Rytmikgruppen har träffats under nio lördagar, från juni 2023 till juni 2024.


Föreställningen ”De fyra årstiderna” är egentligen en öppen lektion som   visar träningen att lyssna i rörelse med hela kroppen, öva taktarter och att improvisera tillsammans.


Alla i gruppen har på sin fritid deltagit ideellt utan ersättning i det här      utvecklingsarbetet, som en förstudie inför fortsatta initiativ. 


Gruppens gemenskap, engagemang och nyfikenhet är drivkraften!

Musik av Antonio Vivaldi: Sommar, Höst, Vinter och Vår.


Fritt inträde. Fika 20 kr/person serveras.


Välkomna!


Uppdaterat: 9 juni 2024.

Tidigare nyheter - från nyhetsarkivet:

Meddelande:

Den 17 oktober 2023 meddelades att Sparbanksstiftelsen i Lidköping beviljat Föreningen Teaterfiket 9950 kr för inköp av ny projektor att använda i föreställningar och medlemsaktviteter. Varmt TACK till bidraget!

29 september, 2023

Repetitionerna har börjat - ny föreställning på gång: 

Drömmarnas Galleri

I den nya föreställningen bjuds på åtta scener med dans, musik och talroller. Handling och repliker diskuteras och improviseras fram. Texter författas och musik komponeras. Koreografi tar form. Och vi jobbar med drömmar, både i fantasi och verklighet. Drama och mystik. Premiär: den 15 december kl 15 på Teaterfiket, Östergatan 2 i Lidköping!

Läs också om Fritidsteatern i:

Teaterfikets Kalender! LÄNK

Medlems-Kalendern. LÄNK


8 september, 2023

Fritidsteatern startar upp!


Fritidsteatern är namnet på Föreningen Teaterfikets fasta teaterensemble.


Fredagen den 1 september 2023 samlades artisterna vid höstens uppstart. 


Artisterna kommer att träffas varje fredag kl 13-16 för att träna och repetera. 


Den 15 december kl 15 blir det föreställning på Teaterfiket!


Läs mer om Fritidsteatern: LÄNK.PRESSMEDDELANDE: 12 maj 2023. Uppdaterat 9 juni 2023.

 

Samarbete mellan Föreningen Teaterfiket och Exter Assistans AB för uppstart av ny daglig verksamhet i Lidköping


Föreningen Teaterfiket och Exter Assistans AB har inlett samarbete inför planerad uppstart av ny daglig verksamhet under början av 2024 med sikte på LOV-lagen som då förväntas träda ikraft i Lidköpings kommun. Exter, som redan idag driver daglig verksamhet, ska stå som huvudman för den nya enheten, och Teaterfiket ska tillhandahålla lokaler.


Den dagliga verksamhetens profil ska vara teater- och kulturskapande aktiviteter.


Med LOV-lagen blir det möjligt för personer med funktionsvariationer att själva välja sin dagliga sysselsättning som drivs antingen av kommunen, eller en privat huvudman som kommunen har ingått avtal med. 


Bakgrunden är att Lidköpings kommun nyligen meddelat att sysselsättningen med teater som har pågått måndagar och fredagar i Teaterfikets lokaler sedan 2020 kommer att upphöra i juni 2023.


–  Det måste finnas möjligheter att ägna sig åt teater under dagtid. Då är sysselsättning i daglig verksamhet som drivs av Exter, i Teaterfikets lokaler, ett konkret upplägg som kan ge lösningen på problemet, anser styrelsen för Föreningen Teaterfiket. Samarbetet mellan Exter och Föreningen Teaterfiket innebär också att tillsammans bevaka hur LOV-lagens praktiska genomförande förbereds av Lidköpings kommun.


– Politikerna i fullmäktige beslutade redan hösten 2022 att LOV-lagen skall gälla i Lidköpings kommun. Nu väntar vi på vad tjänstemännen hos Social välfärd lägger fram som förslag till riktlinjer för kommunens upphandlingar av tjänster av daglig verksamhet, säger Henrik Nylund, Exter Assistans AB.


Tidsplanen enligt en gemensam avsiktsförklaring mellan Exter och Föreningen

Teaterfiket utgår från:


    • Att Exter lämnar in ansökan om tillstånd hos IVO under hösten 2023.
    • Att Lidköpings kommun senast under september 2023 tillkännager riktlinjer för upphandlingar enligt LOV-lagen.
    • Att Exter, under förutsättning att IVO beviljar tillstånd, och att avtal ingås med Lidköpings kommun, förbereder den nya dagliga verksamheten, med teater- och kulturskapande profil, för uppstart i början av 2024.


Föreningen Teaterfiket kommer, även efter en uppstart av daglig verksamhet i Teaterfikets lokaler, att bedriva egna medlems- och fritidsaktiviteter bland annat genom Fritidsteatern som är Teaterfikets fasta teaterensemble.


För ytterligare upplysningar, kontakta:

 

Henrik Nylund, verksamhetsledare, Exter Assistans AB, henrik@exter.se

Gun-Britt Engblom, vice ordf, Föreningen Teaterfiket, mimmi.teaterfiket@outlook.comFAKTA OM:

Vad är LOV-lagen?


Samarbetet mellan Föreningen Teaterfiket Exter Assistans AB utgår från att den

så kallade LOV-lagen ska börja gälla i praktiken i Lidköpings kommun.

LOV-lagen beskrivs i sin helhet på regeringens hemsida:


Lag (2008:962) om valfrihetssystem

SFS nr: 2008:962
Departement/myndighet: Finansdepartementet OU
Utfärdad: 2008-11-20
Ändrad: t.o.m. SFS 2022:992
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Innehåll - klicka på raderna och läs!


Tack för sponsring av förbrukningsartiklar!

Teaterfiket (ideell förening)

Org nr: 802536-2743

Bankgiro: 5724-7033