Projektet Teaterfiket

2020-2022

Under tre år, 2020-2022, genomfördes projektet "Teaterfiket" med Studiefrämjandet Skaraborg som projektägare, i nära samarbete med Lidköpings kommun.


Erfarenheterna från projektet - i metodik och verksamhetsutveckling - ligger till grund för bildandet av Föreningen Teaterfiket och den verksamhet som samordnas av föreningen från och med 2023.Senaste uppdatering: 12 september 2023.

Läs Slutrapporten från projektet "Teaterfiket" i sammandrag: LÄNK.

Teaterfiket (ideell förening)

Org nr: 802536-2743

Bankgiro: 5724-7033

Copyright © Alla rättigheter förbehållna Föreningen TEATERFIKET