Om oss - bakgrund, historik och idag!

Teaterledare Helen Winberg, från starten 2005. Idag ledare och regissör för Fritidsteatern samt ordförande i Föreningen Teaterfikets styrelse.

Teaterfiket är resultatet från nära 20 års arbete och skapande med teater och funktionsvariation.


Från år 2005. Teateraktiviteter i studiecirklar

Över tid bildas tre teatergruper: Lilla-Gruppen, Värmeverket och Älvateatern.

Samverkan: Studiefrämjandet i Skaraborg och Lidköpings kommun, som ett komplement i daglig verksamhet.


2020-2022. Projektet Teaterfiket (Allmänna arvsfonden): 30 deltagare. Projektägare: Studiefrämjandet Skaraborg i samverkan med Lidköpings kommun. Lokal: Östergatan 2 i Lidköping. Målsättning:

 • Metodkoncept i teater och kulturskapande aktiviteter med funktionsvariation.
 • Fast teaterensemble för artister med funktionsvariation.
 • Respons hos anhöriga.


2021. Föreningen Teaterfiket bildas. Anhöriga och projektmedarbetare väljs in i styrelsen. Efter projektets avslut 30 november 2022 kvarstår endast Föreningen Teaterfiket att arbeta för implementering.


1 december 2022: Föreningen Teaterfiket tar över ansvaret för lokalen

 • Finansiering genom privat donation.
 • Ideellt arbetande styrelse driver utvecklingsfrågorna.
 • Söker långsiktig lösning för permanent verksamhet.


Januari – juni 2023, efter förhandlingar: en övergångsperiod

Samverkan under våren 2023 mellan Lidköpings kommun och Studiefrämjandet, i Teaterfikets lokaler. Teatergrupperna Lilla-Gruppen, Värmeverket och Älvateatern träffas måndagar respektive fredagar. I juni avslutas upplägget med samverkan mellan Studiefrämjandet och Lidköpings kommun.

Teater... Rörelse... Kulturskapande...

Bakom ridån, repetition den 29 september 2023. "Drömmarnas Galleri".

Idag, när Teaterfiket drivs av den ideella Föreningen Teaterfiket, sammanfattar vi vår verksamhet som att vi i föreningen:


 • Förvaltar och utvecklar metodik för teater och kulturskapande i aktiviteter med funktionsvariation.
 • Ansvar för att erfarenheter från projektet ”Teaterfiket” (2020-2022) implementeras i långsiktiga verksamheter. Se Projektet.
 • Driver självständig föreningsverksamhet i förhållande till samverkansparter.
 • Regional och nationell samverkan med andra teater- och kulturskapande verksamheter med funktionsvariation.
 • Driver Fritidsteatern, Teaterfikets fasta ensemble för utåtriktad scenverksamhet – en fritidsaktivitet skilt från daglig verksamhet. Se Fritidsteatern.


VÅR MÅLGRUPP är specialkunniga människor som tillsammans spelar teater, dansar, sjunger och utarbetar scener och föreställningar.


IDEELLT ARBETANDE STYRELSE. Från och med december 2022 är det Föreningen Teaterfiket som har ansvar för Teaterfikets lokal och att fylla den med verksamhet. Läs mer om föreningen och att bli medlem: LÄNK.


STÖD FRÅN LIDKÖPINGS KOMMUN. För att driva och utveckla teaterverksamheten med professionell teaterledare får föreningen ekonomiskt bidrag från Lidköpings kommun (Fritids- och föreningsnämnden). Bidraget täcker arvordering för teaterledare fredageftermiddagar (höstterminen 2023). Läs mera om Fritidsteatern. LÄNK. Utöver teaterledare medverkar också volontärer i Fritidsteaterns verksamhet.


WORKSHOPS MED IDEELLA KRAFTER. Övrig verksamhet som drivs av Teaterfiket är kulturskapande workshops (fritiden) för att undersöka och utforska olika konstnärliga uttryck. Dessa workshops leds av ideella krafter bland föreningens medlemmar med olika konstnärliga erfarenheter och kunskaper. Läs mer om Vårt kulturskapande: LÄNK.SAMVERKAN. Teaterfiket samverkar med andra teater- och kulturverksamheter för erfarenhetsutbyten och kunskapsutveckling. Läs mer: Vårt Kulturskapande: LÄNK.


MÅLSÄTTNING: EXTERN DAGLIG VERKSAMHET. En viktig målsättning är att det ska bedrivas daglig verksamhet i Teaterfikets lokaler. Föreningen Teaterfiket samverkar därför med Exter AB. Exter planeras vara den externa aktör som ska driva daglig verksamhet med teater- och kulturskapande profil på Teaterfiket. Preliminär start är vårterminen 2024. Läs mer om samarbetet med Exter: LÄNK.


Följ vår öppna Facebookgrupp där vi berättar om det fortsatta konstnärliga och pedagogiska arbetssättet i Teaterfikets konst- och kulturskapande aktiviteter: SCENRUM, DEVISING & INKLUDERING - TEATERFIKET i Lidköping. LÄNK.KONVENTION OM RÄTTIGHETER. I den verksamhet som bedrivs inom Teaterfikets väggar eftersträvas medvetenhet om det internationella samarbetet för mänskliga rättigheter som följer av funktionsnedsättningar.


  • FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. LÄNK.
  • Kunskapsguiden om rättigheter för personer med funktionshinder. LÄNK.


Senaste uppdatering: 14 november 2023.


Teaterfikets Kalender 2023: LÄNK.

Teaterfiket (ideell förening)

Org nr: 802536-2743

Bankgiro: 5724-7033


Tack för sponsring av förbrukningsartiklar, augusti 2023!

Tack till våra sponsorer, april 2023, för nya t-shirts och broschyrer!