VÅRT KULTURSKAPANDE

VI FORSKAR, UTMANAR OSS OCH PRÖVAR NYA

UTTRYCK OCH TEKNIKERSenast uppdaterat: 9 juli 2024

Övning och träning:

Rytmik - Drama

Lyssna, känna, gestalta, dramatisera...


Det finns en skatt att ösa ur, från två decenniers erfarenheter av skaparglädje med teater och drama. Massor av dramaövningar att återkomma till: "Finns i sjön", "Liftaren", "Mamma, pappa, barn" osv. Vi tränar och lockar fram känslor att gestalta i dramatiska scener. Och vi lockar till skratt och gemenskap!


På Teatefiket är också musik och dans självklarheter. Med rytmik går vi ett steg längre och tränar att i rörelse lyssna in och känna musikens puls, taktart, rytm, frasering mm. Inte minst ger rytmiken ingångar till att bekanta sig med kulturarvet från den klassiska musiken, för de som vill pröva på!


Dessutom finns spännande kopplingar mellan dramaövningar och rytmikövningar: vi tränar alla våra sinnen och berikar våra sceniska uttryck!


Vill ni veta mer? Kontakta:

Helen Winberg, dramapedagog/teaterledare, Teaterfiket

helen.teaterfiket@gmail.com

Maria Mörner Stenberg, rytmikpedagog (Dalcroze-metodiken)

maria.teaterfiket@gmail.com


"Liftaren". Att "smitta av sig" med en viss känsla. (Sommaraktivitet 4 juli 2024)

Rytmikövning till Ravels "Bolero" i långsam tretakt. (Sommaraktivitet 4 juli 2024)

Rytmikföreställning:

Vivaldi-projektet

Teaterfikets Rytmikgrupp har nu presenterat sin första föreställning:

De Fyra Årstiderna

- till musik av Antonio Vivladi

Program till föreställningen: LÄNK.

Under nio lördagar, från juni 2023 till juni 2024, har Teaterfikets Rytmikgrupp träffats för att träna rytmik och rörelseimprovisation till Vivaldis "De fyra årstiderna".


Lördagen den 15 juni 2024  presenterades en föreställning, en timme lång, för publik.


Föreställningen ”De fyra årstiderna” är egentligen en öppen lektion som visar träningen att lyssna i rörelse med hela kroppen, öva taktarter och att improvisera tillsammans.


Handledarna i det här projektet är volontärer. Alla i gruppen har på sin fritid deltagit ideellt utan ersättning i det här utvecklingsarbetet, som en förstudie inför fortsatta initiativ. 


Gruppens gemenskap, engagemang och nyfikenhet är drivkraften!

Föreställning i devisingprocess:

Idéer, texter och låtar - tillsammans!

Vårens sista föreställning, fredagen den 14 juni:

DRÖMMARNAS GALLERI

Tack till vår fina publik i Lidköping!

Sedan den 15 december 2023 har vi fått möta er vid sex föreställningar! 

Läs mer om föreställningen: LÄNK.

Program: LÄNK.

Repetitioner:

Vivaldi-projektet

Rytmikprojektet Vivaldis "De fyra årstiderna" går snart i mål!


Vi har nu lyssnat, tränat och repeterat  Sommaren, Hösten, Vintern och äntligen Våren! Nästa utmaning: fullt fokus vår föreställning den 15 juni 2024, kl 11-12 på Teaterfiket. Östergatan 2 i Lidköping!


Som en inledning till föreställningen berättar vi om historiken bakom ämnet rytmik som utvecklades av schweiziske musikpedagogen, teoretikern och tonsättaren  Émile Jaques-Dalcroze (1865–1950). Metodiken vi använder ger oss flera möjligheter: 

  • öva tempo, rytmer och taktarter
  • lyssna med hela kroppen
  • låta kroppen bli ett instrument
  • improvisation
  • rörelsen utvecklar musikaliteten
  • känsla för tid, rum och energiInspiration. Vi kommer också att berätta om inspirationen från den Amerikanska dansaren, pedagogen och koreografen 

Martha Graham (1894-1991)

Ex. Contraction – Release

Ex. Dansa sittande, från en bänk eller stol

Workshop:

Måla porträtt på kolskisser

Den 25 maj 2024. Vårens sista workshop med måleri. Martin D. Stenberg hade förberett skisser tecknats i kol, med porträtt på var och en deltagare. Uppgiften blev att måla porträttet, på skissen, i akrylfärger. Resultatet: en variation av tillvägagångssätt. Allt från att förstärka likheten mellan sig själv och den målade bilden, till att täcka över skissen och skapa en helt egen och personlig tolkning av sitt eget porträtt!

Porträtt, från vänster: Johatan J, Frida O, Joline O och Calle F.

Workshop:

Måla med kolteckning som grund

Den 27 april 2024 träffades vi för sjunde gången för att måla tillsammans med konstnär Martin D. Stenberg. Den här gången blev uppgiften att måla på skisser som tecknats i kol. Martin hade hämtat de flesta motiven från Fritidsteaterns repetitioner och från Rytmikgruppens träning. 

Här visas Maddes spännande målning som lagts ovan på kolskissen från Rytmikgruppens uppvärmning till Vivaldis "Sommaren".

Workshop:

Dokumentation: Vivaldis "HÖSTEN"

Lördagen den 18 november. Nu har vi också dokumenterat uppvärmning och rytmik-koreografi till Vivaldis "Hösten". I februari 2023 tar vi oss an Vivaldis "Vintern". I maj ska vi vara framme i mål, att också arbeta med och dokumentera Vivaldis "Våren"! Se kort-video på vår Facebooksida SCENRUM, DEVISING & INKLUDERING: LÄNK.

Workshop:

Inspiration och idéutbyte med Kulturlabbet, Göteborg 

Torsdagen den 16 november. Sedan flera år tillbaka finns kontakter mellan Teaterfiket och den dagliga verksamheten Kulturlabbet i Göteborg. Kulturlabbet är en av Teaterfikets förebilder i arbetet att utveckla kulturskapande aktiviteter med funktionsvariation. Nu var det Kulturlabbets tur att besöka Teaterfiket. 


Läs mera om den här dagen:  SCENRUM, DEVISING & INKLUDERING. LÄNK.


Erfarenhetsutbytet genomfördes som en aktivitet i projektet "Avtryck", som drivs av den nationella organisationen Kultur och Kvalitet, med stöd från Allmänna arvsfonden. Se vidare: LÄNK.

Workshop:

Måla på asfalt som grund

Lördagen den 28 oktober. Martin D. Stenberg hade den här gången tagit med sig stora papperark, bestrukna med asfalt, och instruerade hur nya motiv kan målas, med akrylfärger, ovanpå asfaltgrunden.


På bilden: En detalj från en målning utförd av Johan Jansson. som hade valt en asfaltgrund i gråa toner, och lade till en tydlig, modig accent i rött.


Johans målning kommernu också med på framsidan av programmet till Fritidsteaterns föreställning "Drömmarnas Galleri". Se LÄNK Fritidsteatern.

Workshop:

Rytmik och rörelse med A. Vivaldis musik "HÖSTEN"

14 oktober 2023. Vivaldis musik "Hösten" inleds med 4-takt (Allegro I) och följs av 3-takt (Adagio II och Allegro III). Vi lyssnar med våra sinnen, och våra händer och fötter. 4-takten är "rakare". 3-takten mer "böljande". Den här gången arbetade vi också med två motsatser i dans, och kroppsligt uttryck: contraction (dra ihop) och release (släpp ut). Eller: spänning och koncentration som ersätts av upplösning och förlängning.


Workshop:

Dokumentation av koreografi till "Sommar" av A. Vivaldi

Den 30 september 2023. Dokumentationen av rörelsegestaltningen till Antonio Vivaldis "Sommar" (komponerad på 1720-talet i Italien) gjordes i huvudsak med video för redigering. 


I styckets andra sats, det stillsamma och lite inåtvända adagiot, fångades några foton framför ett sceneri, som vid ett fönster, en sommarnatt. Kanske i månenes sken.

Workshop:

Teckna med kol

Den 23 september 2023 samlades åter en grupp för att ägna sig åt bildskapande. Martin Stenberg instruerade grundläggande tekniker att teckna med kol, människans kanske första redskap att skapa konst med. En förkolnad trädgren...

Workshop:

Roller, karaktärer och rekvisita

Lördagen den 26 augusti 2023 jobbade vi med temat "Roller, karaktärer och rekvisita".


På förmiddagen värmde vi upp med dramaövningar. Och efter lunch var vi redo att gå in i rekvisitarummet.


Med kläder, peruker, solglasögon, hanskar, hattar med mera "ristades" nya karaktärer och roller fram. 


Som avslutning improviserade vi vår egen roll och karaktär, och visade för varandra.


Bland karaktärerna: En Dj (med solglasögon som snart börjar dansa), en artist (som ser sig i spegeln), en prinsessa som väntar på sin groda (som med en kyss ska bli prins) och en elak (som kanske inte var så elak...?)


Kursledare: Helen Winberg.


Läs mera om vår workshop på Facebookgruppen:

SCENRUM, DEVISING & INKLUDERING - TEATERFIKET i Lidköping: LÄNK.

Teaterfikets andra Sommar-Workshop, 2023:

Måla med akrylfärger

Lördag-söndag, den 15-16 juli 2023, träffades vi i ännu en sommar-workshop på Teaterfiket. Vi var 11 deltagare i gruppen - från 9 år upp till 60-plus! - och konstnär Martin D. Stenberg var vår kursledare.


Under de två dagarna fick vi bekanta oss med grundfärgerna och grundläggande målarteknik.


Dag 1: Välja grund (vitmålad masonitskiva), välja trasa (att torka av penseln med) samt välja tre färger, alltså någon av grundfärgerna (rött, gult och blått) eller svart, eller vitt.


Dagens instruktion: att fylla hela grunden med ett fritt motiv, som följer grundens ytstruktur, men med hjälp av endast en pensel och de tre utvalda fägerna.

Johan J. valde svart, rött och vitt i ett måleri som påminner om den amerikanske konstnären Keith Haring, tyckte vår kursledare Martin.

Ann-Sofie målade till att börja med "illusoriskt", alltså ett måleri som syftar till att föreställa något speciellt, i det här fallet blått vatten, förklarade Martin.

Och i den här första uppgiften dominerade - med några undantag - rött, svart och blått.


Dag 2: Antingen fortsätta på målningen som påbörjats dagen innan. Eller börja på en ny.


Martins instruktion till oss var också att

1) ta med ett motiv - en bild från tidning eller internet - att inspirera som ett tillägg till gårdagens målning, eller att

2) måla en "syskonbild" till gårdagens målning.


Alla grundfärger - rött, gult, blått - samt svart och vitt var nu tillåtna. Men fortfarande uppmanades vi att använda vatten sparsamt. Och Martin visade hur vi istället kunde ljusa upp färgen med torr pensel och med en teknik som kallas att "schumra".

Anna målade minnet och saknaden av en god vän, och med inspiration från ett foto som togs vid ett besök på Wanås skulpturpark i nordöstra Skåne en månad tidigare.

Madeleines motiv: en skrattande drake (syskon-bild till gårdagens motiv), är exempel på det som kallas "arketypiskt" (symboliskt) måleri, menade Martin.

Johan P. fick som alla andra workshop-deltagare berätta om sitt måleri (också syskonbild till gårdagens måleri). Konst som har en bestämd idé som ska uttryckas kallas "konceptuell" konst, förklarade Martin.

Här läggs grunden!

Masonitskivorna som vi målade på hade Martin i god tid innan styrkt över med pva-lim blandat med zinkvitt (i pulverform). Skivorna fick sedan torka utomhus. 

Möten i kulturskapande workshops

Teaterfikets workshop på Glimåkra folkhögskola den 21 juni 2023 på inbjudan av projektet "AVTRYCK"

Till Glimåkra Folkhögskola i Norra Skåne anlände den 20 juni medarbetare och handledare från fem kulturskapande verksamheter för att under fyra dagar tillsammans visa upp och byta erfarenheter om dans, rörelse konst, och samtal.


  • Kulturlabbet heter en daglig verksamhet i Göteborg som drivs av Räddningsmissionen (se LÄNK).
  • Från Östersund kom Teater Barda (ett samarbete mellan Estrad Norr och Östersunds kommun, se LÄNK).
  • Dansvariation (drivs av Studieförbundet Vuxenskolan, se LÄNK).
  • Ansvarig organisation för projektet "AVTRYCK" är föreningen Kultur och Kvalitet (se LÄNK).


Under onsdagen den 21 juni var det Teaterfikets tur att genomföra sin workshop. Tillsammans med teaterledare Helen Winberg hade Anna, Ann-Sofie och Lollo planerat och genomfört ett 1-timmesprogram med både röst och rörelse.


Läs mer om Teaterfikets workshop-program och övningar

i Glimåkra den 21 juni 2023: Facebook-gruppen

SCENRUM, DEVISING & INKLUDERING - TEATERFIKET i Lidköping

LÄNK.


Sommarens första workshop:

Rörelse och rytmik – tolka musik: "Sommar" av Antonio Vivaldi

Lördagen den 17 juni träffades vi för att lyssna på Vivaldis musik "Sommar" och skapade gemensamt en koreografi i tre delar: Allegro (liv och rörelse), Adagio (den långsamma satsen) och Presto (snabbhet och styrka).


"Sommar" ingår i en samling som kallas "De fyra årstiderna", eller som det heter på italienska: "Le quattro stagioni". Vivaldi tonsatte den här spännande musiken kring år 1720! Alltså för nästan precis 300 år sedan! Lyssna gärna på musiken som spelas på tidstypiska instrument: LÄNK.

På förmiddagen värmde vi upp med rörelseövningar och yoga! Och vi övade på 3-takt. För, "Sommar" är komponerad i 3/8-dels takt!


Hur kändes det då att jobba med klassisk musik? "Annorlunda", "man blir glad", "inspirerad", "känslor", "att vara inne i en bubbla", "musiken styr", "kroppen styr"...


Kursledare: Maria Mörner Stenberg, rytmikpedagog och Helen Winberg, teaterledare.


Läs mera om vår workshop på Facebookgruppen:

SCENRUM, DEVISING & INKLUDERING - TEATERFIKET i Lidköping: LÄNK.


Älvaslottet

Sista föreställningen, 16 juni 2023. Läs mer: LÄNK.

Artisterna avtackas av Gun-Britt Engblom (vice ordförande i Föreningen Teaterfiket) och Björn Engblom.

Teaterfikets ljud- och ljusanläggning har har deponerats av

Nycas musikproduktion

& Nycas musikteknik


Musikinstrument har donerats av

Musikproffset i Lidköping


Varmt tack!

Följ vår öppna Facebookgrupp där vi berättar om det konstnärliga och pedagogiska arbetssättet i Teaterfikets konst- och kulturskapande aktiviteter:

SCENRUM, DEVISING & INKLUDERING - TEATERFIKET

i Lidköping. LÄNK.

Teaterfiket (ideell förening)

Org nr: 802536-2743

Bankgiro: 5724-7033