Tidigare erfarenheter:

Teater som sysselsättning 

Studiefrämjandet och Lidköpings kommun i samverkan till och med våren 2023

Under nära 20 års tid har det i Lidköping pågått teaterverksamhet som engagerat deltagre med funktionsvariation.


Deltagarna kom från kommunens LSS-verksamhet och Studiefrämjandet Skaraborg organiserade teateraktiviteterna som studiecirkelverksamhet med Helen Winberg som teaterledare.


Tre teateregrupper har arbetat parallellt: Lilla-Gruppen, Värmeverket och Älvateatern. Läs mer om Älvatetatern: LÄNK.


De tre teatergrupperna utgjorde också stommen i projektet "Teaterfiket" (2020-2022) då aktiviteterna flyttade över till Teaterfikets lokaler. Läs mer om Fritidsteatern: LÄNK.


Teatergrupperna fanns kvar i Teaterfikets lokalerunder våren 2023 som en del i kommunens dagliga verksamhet, måndagar och fredagar.


I juni 2023 upphörde verksamheten helt och grupperna avvecklades.


Teaterverksamheten drivs nu som fritidsverksamhet i föreningens regi under fredageftermiddagar (hösten 2023) Läs mer om Fritidsteatern. LÄNK.


Lilla Teatergruppen

Lilla Teater-Gruppen var tänkt särskilt för deltagare med personliga assistenter och behov av individuell assistans i teaterskapandet.


Den personliga upplevelsen och känslan av att vara närvarande i teaterrummet och teatermiljön har varit särskilt viktigt att ta till vara.


Lilla Teater-Gruppen har redovisat sitt skapande, utifrån sina förutsättningar och dagsform.


Värmeverket

Teatergruppen Värmeverket har haft teater-quiz som sin specialitet.


Med teater-quia menas korta scener som utarbetats av deltagarna.

Publiken har sedan fått gissa och besvara frågor om vad scenerna handlar om.


Scenerna har ofta utgått från sagor, filmer, TV-serier eller annat som deltagarna redan är bekanta med. Och förhoppningsvis även publiken!


Älvateatern

Teatergruppen Älvateatern har träffats i en heldagsaktivitet, vecka för vecka.


Utan färdiga manus har det skapats roller till varje enskild deltagare som skådespelare, musiker, tekniker (ljud och/eller ljus), sångare eller dansare.


Föreställningarna växer fram utifrån var och ens unika förmåga.


Stående på repertoaren har varit föreställningen "Älvaslottet". 


Läs mera om sista föreställningen med Älvaslottet: LÄNK.

Ny daglig verksamhet planeras!


Under 2023 har Föreningen Teaterfiket inlett samarbete med Exter Assistans AB för att förbereda ny daglig verksamhet på Teaterfiket, med preliminär uppstart 2024.


Läs mera om samarbetet mellan Teaterfiket och Exter: LÄNK.


Senast uppdaterad: 12 september 2023.

Teaterfiket (ideell förening)

Org nr: 802536-2743

Bankgiro: 5724-7033

Copyright © Alla rättigheter förbehållna Föreningen TEATERFIKET