Projektet Teaterfiket

2020-2022

Att förvalta och utveckla erfarenheterna från projektåren 2020-2022.

Teaterledaren Helen Winberg skriver:

"Genom att utöva olika konstformer som teater, rörelse, dans, sång, musik och skrivande har aktörerna utvecklat sin fantasi och utmanat sina sinnen och vuxit som individer. Dessa aktiviteter har stärkt aktörernas självkänsla och självförtroende.


Känslan av att bli tagen på allvar och bemötas med respekt är det absolut viktigaste. Deltagarna har också genom resans gång fått uppleva delaktighet och gemenskap på många plan.


Vi har jobbat tillsammans, lett varandra genom rörelsepass, skapat föreställningar, workshops, film och mycket mer.


Vi arbetar alltid i team, där vi ställer upp för varandra, hjälper den som behöver hjälp och alla deltar på lika villkor. Vi tillsammans arbetar med att skapa en god gruppdynamik och teamkänsla vilket är en förutsättning för att skapa en god gemenskap."


Under tre år, 2020-2022, genomfördes projektet "Teaterfiket" med Studiefrämjandet Skaraborg som projektägare, i nära samarbete med Lidköpings kommun.


Erfarenheterna från projektet - i metodik och verksamhetsutveckling - ligger till grund för bildandet av Föreningen Teaterfiket och den verksamhet som samordnas av föreningen från och med 2023.Senaste uppdatering: 8 juli 2024.

Läs Slutrapporten från projektet "Teaterfiket" i sammandrag: LÄNK.

Teaterfiket (ideell förening)

Org nr: 802536-2743

Bankgiro: 5724-7033

Copyright © Alla rättigheter förbehållna Föreningen TEATERFIKET