ARKIV - Kulturskapande samarbeten

Teaterfikets workshop, Glimåkra 21 juni 2023. LÄNK.

Älvaslottet, sista föreställningen, juni 2023 (text och bild). LÄNK.

Teater som sysselsättning, samverkan med Lidköpings kommun, t o m 2023. LÄNK.

Projektet Teaterfiket, Allmänna arvsfonden 2020-2022. LÄNK.

Teaterfikets ljud- och ljusanläggning har har deponerats av

Nycas musikproduktion

& Nycas musikteknik


Musikinstrument har donerats av

Musikproffset i Lidköping


Varmt tack!

Följ vår öppna Facebookgrupp där vi berättar om det konstnärliga och pedagogiska arbetssättet i Teaterfikets konst- och kulturskapande aktiviteter:

SCENRUM, DEVISING & INKLUDERING - TEATERFIKET

i Lidköping. LÄNK.

Teaterfiket (ideell förening)

Org nr: 802536-2743

Bankgiro: 5724-7033