Att leda teateraktivitet

Inspiration och prova på


(6 timmar, inklusive lunch och fikapaus)


För alla som vill pröva på att själva leda teaterverksamhet inom LSS eller den anpassade gymnasieskolan och under en heldag provar på:


  • Drama/teaterövningar/rörelse
  • Samtal: planering och struktur i genomförande av teateraktiviteter
  • Frågor och svar om projektutveckling för teater och kulturskapande som inkluderar funktions-variationer 


Läs om Teaterfikets metodik, ”Devising”. LÄNK.

Våra prova-på-inspirationsdagar genomförs i Teaterfikets fina lokal på Östergatan 2 i centrala Lidköping!Riktpriset för Teaterfikets inspirationsdagar är 500kr person. Om inspirationsdagen genomförs i Teaterfikets lokal tillkommer: 150kr för lunch/per person. Det går också bra att ta med egen mat!


Vi genomför också inspirationsdagar som uppdrag. Aktiviteten kan då också genomföras på annan plats som uppdragsgivaren föreslår. Vi är öppna för olika lösningar! Programmet detaljplaneras efter behov och önskemål. Slutpriset för uppdraget görs upp enligt överenskommelse mellan uppdragsgivaren och Teaterfiket.


Information om innehåll, upplägg och metodik samt anmälan och bokning:

Helen Winberg, helen.teaterfiket@gmail.com


Information om konsultuppdrag - starta upp utvecklingsprojekt:

Maria Mörner Stenberg, maria.teaterfiket@gmail.com


Senaste uppdatering: 17 oktober 2023

 

Teaterfiket (ideell förening)

Org nr: 802536-2743

Bankgiro: 5724-7033