Kontakta oss om  inspirationsdagar!

Innehåll, upplägg och metodik:


Helen Winberg, helen.teaterfiket@gmail.com

Helen har under ett tjugotal år arbetat med teater och funktionsvariationer,bland annat som artist i ShareMusic & Performing Arts, samt blivit prisbelönt för sitt arbete, nu senast som mottagare av 2022 års kultur- och fritidsstipendium i Lidköping.Teaterledare Helen Winberg

Konsultationer - projektutveckling:


Maria Mörner Stenberg, maria.teaterfiket@gmail.com

Maria är rytmikpedagog och jurist och har bland annat arbetat som konsult och utvecklare av flera slags verksamheter för personer som behöver extra stöd.


I Teaterfikets utbildnings- och verksamhetsutvecklingsgrupp medverkar också:

Rose-Marie Andersson, rosemarie.teaterfiket@gmail.com

Rose-Maries yrkesverksamma liv har ägnats åt KomVux.


Senaste uppdatering: 12 september 2023.

Teaterfiket (ideell förening)

Org nr: 802536-2743

Bankgiro: 5724-7033